Wim Harrijvan

Loopbaan in het kort
Ooit begon ik met een werktuigbouwkundige opleiding aan de TU Delft. Aan het einde combineerde ik die met filosofische vakken aan de VU. Na het afronden van mijn technische studie werkte ik tien jaar in loondienst, eerst als constructeur en projectleider, later ook als teamleider bij de ingenieurs-bureau’s IHN en Grontmij. Met de overstap naar Jansen MI Consultants in 1997 ben ik steeds meer bezig gegaan met strategievorming en besturing van bedrijven. Sinds 1999 ben ik zelfstandig ondernemer, eerst als logistiek adviseur en later als coach en trainer op het gebied van management en persoonlijke ontwikkeling.

Coaching en training
Sinds 2002 bied ik mijn diensten aan onder de naam Inline Coaching. Ik werk voor particuliere cliënten, verschillende trainingsinstituten en opdrachtgevers uit de industrie en bij de overheid. Ik heb me gespecialiseerd in de trainingen gespreksvaardigheden, emotionele intelligentie, praktisch leidinggeven en persoonlijke effectiviteit. In 2005 heb ik een opleiding in counseling en coaching afgerond bij de Academie voor Counselling en Coaching. Bij bedrijven coach ik zowel individuele medewerkers als teams, meestal in situaties waarin veel veranderingen plaats moeten vinden.
Teamcoaching bied ik aan managementteams die hun kracht willen vergroten. Voor particulieren bied ik zowel persoonlijke coaching als relatiecoaching aan.

Trainingen
Mijn jarenlange ervaring met groepsbegeleiding zet ik in bij trainingen. Door de groepsprocessen en rake interventies kunnen er in de groep veel inzichten en ervaringen geoefend worden. Deelnemers kunnen daar voor zichzelf en in hun eigen groepen weer stappen mee zetten.

KlaproosProfessionaliteit en vertrouwelijkheid
Ik houd me voortdurend bezig met verdere professionalisering en persoonlijke ontwikkeling. Door middel van supervisie, intervisie, zelfstudie, bijwonen van seminars, lidmaatschap van diverse beroepsverenigingen en het volgen van opleidingen. Bijvoorbeeld Haptonomie en Communicatie bij de Academie voor Haptonomie te Doorn (2009).
Ook heb ik diverse christelijke cursussen en conferenties bijgewoond om me verder bekwamen in toepassing van coaching. In 2008 en 2009 heb ik deelgenomen aan verschillende trainingen van de Stichting Zegenend Helpen.
In juni 2012 rondde ik de 2-jarige opleiding Praktisch Persoonlijk Pastoraat van het Kempler Instituut af. Die gaf me een verdieping in ervaringsgericht werken.
Jarenlang ben ik lid geweest van de beroepsvereniging van coaches in Nederland (NOBCO). Van haar heb ik telkens de erkenning gekregen van senior practitioner. Ook na beëindiging van mijn lidmaatschap in 2017 (vanwege een kosten-baten afweging), werk ik nog steeds volgens haar ethische gedragscode. Hierin wordt ondermeer de geheimhouding en vertrouwelijkheid van coaching geregeld (zie www.nobco.nl).

In 2019 heb ik me aangesloten bij iQ Coaches, een franchise organisatie die gespecialiseerd is in autisme en ADHD. Daar heb ik me gespecialiseerd in autisme, onder andere door het volgen van de PILLAR-opleiding die ik in juni 2019 afrondde met goede resultaten. Het grootste deel van mijn huidige werktijd werk ik voor deze doelgroep. Met erg veel plezier!