Vooroordelen staan het kennen in de weg

Ik worstel altijd met mijn eigen oordelen en vooroordelen. Ik wil ze niet en toch zijn ze er, soms heftig, vaak sluipend. Ze scheppen afstand en onvrede. Het treft me daarom des te meer als ik Klaas Goverts lees over zijn uitleg van Romeinen 2:6 “Die een ieder zal vergelden (terug zal geven) naar zijn werken.” Ik citeer een aantal opmerkingen van Goverts die mij helpen en inspireren. Ze raken me vooral omdat ik ze kan geloven en toetsen aan Gods Woord. Ik wil ze graag in de praktijk brengen…. en met jullie delen!!

“We zitten vaak met allerlei voor-oordelen. Dat is dus eigenlijk een oordeel dat voorafgaat. Zolang al die vooroordelen er zijn, kan het eigenlijke oordeel niet komen. Dan zit je dus eigenlijk met al die vooroordelen het waarachtige oordeel te blokkeren. Dan leg je elkaar dus allerlei lasten op, dan zit je te vitten, en allerlei muggen te ziften en blokkades op te werpen….
God oordeelt heel anders. Bij God is het niet zo dat Hij iemand vastpint op de feiten. Het oordeel van God is veel meer het doorprikken van façades. Dan kan een mens eindelijk ontdekken wie hij van huis uit is. Dan word je eindelijk gekend. Dat is ook de diepste grond van het evangelie, dat de mens tot ontdekking komt: ik ben gekend! Eindelijk gekend, eindelijk het oordeel; eindelijk op waarde geschat.”

Het woord oordeel verschiet voor mij van kleur als ik dit lees. Het wordt positief en creatief. Waar. Van God. Een geschenk.

2 reacties op “Vooroordelen staan het kennen in de weg

 1. Er boven staat: vooroordelen staan het kennen in de weg.
  Kun je daar nog iets over vertellen? waarom het het kennen in de weg staat?
  Goverts zegt ook, Als God gaat oordelen gaat hij ‘rechtzetten’.
  Jij wordt recht gezet. Bij hem krijgen de meest afschuwelijke bijbelverhalen een heel andere lading, daarom geniet ik altijd zo van hem.

 2. Beste Hannie,

  Je kent Goverts, merk ik! Dat is rijk. Hij heeft zoveel te bieden aan inhoud en de manier waarop hij vertelt.
  Er zou nog zoveel meer van hem te vertellen zijn, dan alleen het fragment dat ik hier aanhaal. Ik hoop dat jij en vele anderen de weg naar zijn boeken en lezingen weten te vinden.

  Over je vraag om iets meer te vertellen over de titel en de inhoud van de blog, het volgende. Iemand (leren) kennen vraagt mijns inziens om een open waarneming en een ontvankelijke houding. Dan zie je de ander, zoals hij of zij echt is. Dat is een kunst. Heel vaak ben ik druk met mezelf, met mijn eigen beeld van goed en fout. Die beelden en normen leg ik onbewust ook op aan anderen; anderen moeten voldoen aan mijn beelden (waarden, wetten, wetjes, regels). Zonder dat ik iemand echt goed ken, leg ik hem dus al mijn eigen beelden op. Ik vervorm de ander als het ware. En dus “ken” ik de ander niet zoals hij eigenlijk “is”. Het beïnvloedt ondertussen ook mijn gevoelens ten aanzien van de ander. Pas als hij daaraan voldoet is hij of zij OK in mijn ogen. Dan pas kan ik van hem of haar houden. Dat is schade die vooroordeel kan aanrichten.

  Ook Christus heeft hier oog voor. Herstel van liefde kan plaatsvinden in en door Christus die ons bijvoorbeeld oproept om geen splinter in het oog van de ander te (willen) zien.
  In de Bijbel is kennen meer dan alleen feitenkennis. Het gaat dan om relatie-kennen, liefhebben. Dit is een gedachtegang die je overigens bij Goverts ook kunt aantreffen, denk ik. Vanuit de liefde kunnen we elkaar en God leren kennen, zonder oordeel, zonder vooroordeel.

  Ik ben benieuwd of dit antwoord je verder helpt.
  Voel je vrij om nog even te reageren 🙂

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *