Intervisie op Peil

Intervisie verzandt gemakkelijk. En vaak.
In de praktijk monden sessies vaak uit op bijklets-sessies. Of er worden lukraak adviezen geroepen die de casusinbrenger welwillend aanhoort. Zo verliest intervisie haar kracht.
Professionele Intervisie vraagt om structuur, contact en diepgang. Het ontstaat vaak niet vanzelf en het blijft ook niet vanzelf op peil. Vandaar deze training.

Doelen van intervisietraining
Relevant resultaat boeken.
Leiding geven aan de groep tijdens intervisie.
Onderscheid kunnen maken tussen casussen.
Het niveau van de casus kunnen verrijken en verdiepen.
Vertrouwd raken met methodes. De kracht ervan ervaren en beproeven.
Toepassingen van methodes kennen, maar ook de grenzen.

Aanpak van de training
De training snijden we toe op jouw intervisiewens. Veel opdrachtgevers kiezen voor training on-the-job: het ontwikkelen van intervisievaardigheden door er snel mee aan de slag te gaan in de groep. In het begin worden sessies intensief begeleid met interventies, demo’s en achtergrondinformatie. Later werkt een groep steeds zelfstandiger en neemt de intensiteit van begeleiding af.