Verbindende Communicatie

101775Van nature wil je graag verbinding met mensen om je heen. Waar of niet? Je wilt het liefste omgang met familie, vrienden en collega’s die spontaan is en hartelijk, helpend en ontvankelijk. Door talloze teleurstellingen en goedbedoelende opvoeders ben je dat min of meer kwijtgeraakt. Je bent wel goed geworden in de inhoud en de vorm je boodschap. Op zich wel leuk en nuttig, maar ze lossen je communicatieprobleem niet op. Je bent niet de enige.

Inhoud training
Met de training Verbindende Communicatie willen we doordringen tot het hart van communicatie. Ik nodig je uit om je gewoontes, je systemen en hulpmiddelen even terzijde te leggen en je te richten op je gesprekspartner. Wat heeft hij of zij nodig? Wat is er springlevend aanwezig bij hem of bij haar? En hoe kun jij daar met communicatie op aansluiten, op inspelen en aan bijdragen?

Doelen van de training Verbindende Communicatie
Inzicht in de essentie van communicatie.
Ervaren en ondervinden hoe contact ontstaat.
Contact maken met je eigen hart en met het hart van de ander. Wat leeft daar?
Communicatievaardigheden (her)ontdekken en (her)waarderen, zoals begrijpen en inleven.
Gespreksvaardigheden opdoen en trainen, zoals oordeelsvrij luisteren en raak samenvatten.

Aanpak van de training
Ik houd ervan, om al doende te leren en te trainen. Uitleg door je eigen ervaring. Dat is de stijl: meedoen met demo’s, aan de slag met gesprekken en daarover feedback krijgen, vastlopen en verder geholpen worden.
Ondertussen voed ik je met achtergronden en inzichten die je opgedane ervaring een kader geven. Zo bouw je gaandeweg de training aan vaardigheden die een goede ondergrond krijgen. Transparantie is een grote factor bij de training. Die zal ik als trainer ook voorleven, door zoveel mogelijk van mijn eigen leerprocessen en hier-en-nu-ervaringen met je te delen. Tussen de trainingsdagen door inspireren je dagelijkse ervaring en je eigen experimenten je verder om zelfstandig uit te bouwen wat je in de traingsdagen op hebt gedaan. Je verlengt het effect van je training met een zelfgeschreven actieplan.