Privacyverklaring

Als coach ben ik altijd zuinig op je privacy. Je persoonlijke gegevens en alles wat je aan me vertelt, behandel ik uiterst vertrouwelijk en zorgvuldig. Dat geldt voor je feitelijke gegevens, zoals naam, adres, woonplaats, mailadres, telefoonnummer, bankgegevens en voor gegevens over je verleden, je karakter en je persoonlijke problemen en kwetsbaarheden. Als het om je eigen gegevens gaat, wil ik daarover op elk moment openheid aan je geven. Je mag altijd inzage vragen in bijvoorbeeld aantekeningen die ik over je maak. Gegevens die ik niet (meer) nodig heb, verwijder ik, zowel digitaal als op papier.

In Europa is een privacywetgeving ingevoerd. Voor mijn werk betekent dat concreet:

Ben je klant van Christencoach?

Dan gebruik ik persoonlijke gegevens van je voor de volgende 3 situaties/partijen:

1. Voor mezelf in de rol van coach
De gegevens: je naam, adres en woonplaats, je mailadres en telefoonnummer heb ik nodig voor normaal contact en het maken van afspraken met je. Daarnaast maak ik aantekeningen van coachgesprekken.
Die aantekeningen gebruik ik om een goede aanpak en opbouw te kunnen kiezen voor je eigen coachtraject. Ook documenten die je me eventueel overhandigt of toestuurt zal ik met dat doel gebruiken.
[Bewaartermijn: tot maximaal 1 maand na afronding van het coachingtraject.]

2. Voor de intervisiegroep waaraan Christencoach deelneemt
De gegevens: Het verloop van het coachtraject of een onderdeel daarvan, zonder persoonlijke gegevens van jouzelf (hooguit in abstracte vorm, zonder naam en zonder andere privé-gegevens).
Deze gegevens zijn nodig voor de ontwikkeling van het vakmanschap van de coach in het algemeen en het verbeteren van de aanpak binnen je eigen coachtraject in het bijzonder.
[Bewaartermijn: geen, er wordt niets bewaard.]

3. Voor de boekhouder die door Christencoach wordt ingehuurd
De gegevens: naam, adres, woonplaats, facturen, bankgegevens voor de betaling van facturen en de betalingsgegevens.
Deze gegevens zijn nodig voor het samenstellen van jaarcijfers van Christencoach.
[Bewaartermijn: facturen en bankgegevens moeten volgens de wet 7 jaar bewaard worden.]

Ben je verbonden met mij via LinkedIn? 
Dan heeft één van ons het initiatief genomen om de ander te benaderen met een Link-verzoek. We hebben beide ingestemd met het ontstaan van de Link. Ik ben niet zo erg actief met LinkedIn bezig, maar waardeer het om zo, soms op een laag pitje, toch verbonden te zijn. Maar dat hoeft niet eeuwig te duren. Als je wilt ont-Linken, ben je vrij om dit zelf te regelen.

Ontvang je van mij wel eens een nieuwsbrief?
Ik stuur wel eens een nieuwsbrief (via Mailchimp) naar mensen die intensief of oppervlakkig contact hebben gehad met Christencoach en die bovendien hun mailadres kenbaar hebben gemaakt.
Ik strooi niet al te veel met nieuwsbrieven, alleen als ik zelf meer dan gemiddeld enthousiast ben om iets met je te delen. Natuurlijk ben je niet verplicht om de nieuwsbrief te waarderen of te ontvangen. Je kunt je bij elke nieuwsbrief opnieuw uit de lijst van ontvangers laten verwijderen (zie onderaan elk bericht)!

Heb je je aangemeld voor mijn blog?
Als ik een blog geschreven heb, ben je één van de eersten die deze kan lezen, omdat je je hebt aangemeld voor mijn blog. Je naam en mailadres staan dan bij mij op een lijstje. Ben je onderhand uitgekeken op mijn blogs? Geen punt. Op de plek van aanmelden kun je je ook weer even gemakkelijk afmelden. Je vindt de knop “aanmelden” in het menu op de homepage van deze site. Klik hierop en de rest wijst zich vanzelf.