Christelijke coaching

Wat houdt christelijke coaching nu eigenlijk precies in? En waarin onderscheidt christelijke coaching zich van ‘gewone’ coaching? Coaching is van zichzelf geen typisch christelijke term. In de Bijbel zul je het woord niet tegenkomen. Het doel van coachen is om mensen te helpen, juist bij die dingen waarin ze goed willen worden. Dat kan van alles zijn. Door coaching kunnen mensen nieuwe wegen inslaan, stappen zetten, groeien, of veranderen. Ze hebben meer succes. Ze geven beter leiding. Of ze leren met teleurstellingen omgaan. Ze worden assertiever. Of ze zijn in staat om een pijnlijk stuk verleden achter zich te laten. Met al deze dingen houden zowel christenen als niet-christenen zich bezig.

Christelijke waarden
Elk mens heeft zijn eigen waardesysteem. Ik ben er als christencoach niet op uit om je te overtuigen van mijn waarden. Ik hanteer ze wel. De belangrijkste waarden die ik in mijn coaching wil laten werken zijn de volgende:
Liefde – Dat is het kernbegrip uit de Bijbel. Liefde komt tevoorschijn in allerlei begrippen die direct met christelijke coaching in verband staan: helpen, begeleiden, aanmoedigen, troosten, betrokkenheid tonen, empathie, acceptatie.
Kracht – Mensen hebben kracht van God gekregen. Het inzetten van die kracht kan heel mooi en opbouwend zijn, maar ook problematisch. Ik nodig je uit om je krachten te kennen en die ook royaal te gebruiken. Voorbeelden van kracht zijn: respect, vertrouwen, overtuigingskracht, invloed, (natuurlijk) gezag.
Helderheid – Helderheid komt op de derde plaats. Open zijn en eerlijk kan heel genezend werken, maar alleen in het licht van liefde en vertrouwelijkheid.

Accepteren van je persoon en je situatie
Acceptatie geeft een vertrouwde sfeer waarin openheid en helderheid kunnen ontstaan. Dit is een christelijke waarde die voor mij direct samenhangt met oordeelsvrij waarnemen en vol compassie reageren. Acceptatie is een belangrijke voorwaarde voor goede coaching en het behalen van resultaat.

Gezond geloof
Veel van ons geloof is besmet met leugens. Leugens over onszelf, over onze collega’s, over onze partners, over de bijbel, over God. Dit werkt helaas door in ons dagelijks leven, ons werk, onze relatie en in ons leven in geloof.
Een voorbeeld: als je gelooft, dat iemand je niet mag, dan beïnvloedt dit je omgang met die persoon. Ander voorbeeld: als je ervan overtuigd bent dat je moeilijke werksituatie nooit zal verbeteren, zakt de moed je in de schoenen.
Het zichtbaar en voelbaar maken van je geloof, je ongeloof, misschien zelfs je wanhoops-geloof of je noodlots-geloof is een belangrijke stap tijdens christelijke coaching. Eerlijkheid is hierbij een groot goed. Openheid en eerlijkheid brengen je dichter bij je hart.

Praktisch of diepgravend?
Bij coaching ga je niet diep graven in je persoonlijkheid of je verleden uitspitten. Ik ga liever op zoek naar je drijfveren in het hier en nu. Om daarover dan eerlijk en open te worden naar jezelf, je medemens. Dat gaat wel diep, omdat het dan over je diepste verlangens gaat. Maar het vraagt geen graafwerk; wel openheid en lef.

Gesprekken hebben zowel praktische als persoonlijke kanten. Er zit afwisseling in, tussen uiterst praktisch en meer persoonlijk, tussen je alledaagse handelen en je motieven. Hoe die verhouding precies ligt, mag jij zelf bepalen. Als je alleen maar praktische vragen hebt, zullen de gesprekken ook een meer praktisch karakter hebben. Je bespreekt dan bijvoorbeeld vragen over leidinggeven, loopbaanbeslissingen, of het verbeteren van je gespreksvaardigheden.
Het kan ook zijn, dat je een heel andere coachingvraag hebt. Meer fundamenteel. Bijvoorbeeld: hoe kan ik de Bijbel een zinvolle rol laten spelen in mijn leven? Welke richting wil ik aan mijn leven geven? Hoe kan ik de relatie met mijn partner verbeteren?

Een combinatie tussen praktisch en persoonlijk blijkt meestal de beste en meest bevredigende resultaten te geven. Door de praktische inslag zie je concreet voor je wat je kunt doen en over welke weg je kunt wandelen. Dat motiveert. En door het aanspreken van een diepere, persoonlijke laag zorg je ervoor dat je ook op langere termijn op koers kunt blijven. Ondanks tegenslagen en veranderende situaties. Dat geeft steun.