Aanraders

Beelden van Jezus“Beelden van Jezus”, Anselm Grun
Een pareltje, dit boek. Heel veel verschillende aspecten van Jezus komen voorbij. Kort wordt je (in ongeveer 3 bladzijden per onderwerp) aan het denken gezet over Jezus en zijn manier van doen. Je hoeft het er (van mij) niet op alle punten mee eens te zijn. Daarna krijg je een paar vragen waarmee je zelf aan de slag mag. Prettige, maar soms ook confronterende vragen. Ik heb ze als erg waardevol ervaren.

 

 
metvreugdemanzijn “Met vreugde man zijn”, Jim Wilder

De titel van dit boek stootte me eerst af. “Mij te zoetsappig”, dacht ik. Totdat ik het ging lezen. Het blijkt stevige kost te zijn voor mannen die meer zelfinzicht willen krijgen. Jim Wilder is een christelijke wetenschapper. Hij is nuchter als wetenschapper, maar ook hoopgevend en inlevend als hulpverlener. Het boek is degelijk, maar leest toch gemakkelijk. Een aanrader voor hulpverleners, maar ook voor mannen die in de spiegel willen kijken. Het heeft mij enorm veel inzicht en handvatten gegeven!

liefdeenovergave DavidBenner“Liefde & overgave”, David G. Benner
Een dun boekje met een bewogen inhoud. Wat me aanspreekt is de heldere en persoonlijke stijl. Onderwerp: je Godsbeeld en de gevolgen voor je houding tegenover God. Als je God niet vertrouwt, is overgave ook lastig. Ook als je een verkeerd beeld hebt van je hemelse Vader, kun je op twee gedachten hinken. Benner begrijpt dit en beschrijft het. Vervolgens wijst hij op een persoonlijke manier een weg om anders tegen God aan te kijken, zodat overgave dichterbij kan komen: de oneindig grote liefde van God die tegelijk ook heel intiem is. Laagdrempelig en uitnodigend boekje!!

 

Hoe mensen groeien naar volwassenheid

“Hoe mensen groeien naar volwassenheid”, Henry Cloud en John Townsend
Cloud en Townsend slagen er uitermate goed in om het christelijk geloof te verbinden met inzichten uit de ontwikkeling van mensen. Het is een goed leesbaar boek, wel erg omvangrijk. Trek er rustig wat tijd voor uit als het helemaal wilt doornemen. Maar als je die moeite neemt, dan leer je veel. De benadering was zo nieuw voor me, dat mijn manier van denken erdoor is gewijzigd. Voorbeeld: het denken over wet en genade wordt in dit boek heel praktisch en dichtbij gebracht. Ook thema’s als schuld en schaamte worden bijbels en eigentijds aan de orde gesteld.

in perspectief

“In perspectief”, Klaas Goverts
Door het lezen van dit boek heb ik God beter leren kennen en begrijpen. God is dichterbij gekomen in mijn leven. Met een onnavolgbare trefzekerheid beschrijft Klaas Goverts aspecten van Gods identiteit. Met diepe kennis en wijsheid blijft Goverts eenvoudig en leesbaar. Zijn benadering wijkt vaak af van het westerse denken. Met zijn kennis van (de taal en achtergronden van) het Oude Testament krijgen zijn uitspraken grote autoriteit. Toch verbindt de schrijver zijn visie op God telkens aan onze leefwereld. Daardoor blijft het tastbaar en concreet.

omslag boek“Het huwelijk”, Tim Keller
Tim Keller slaagt er in om de sprookjes over het huwelijk in te wisselen voor zuivere Bijbelse inzichten. De voorbeelden uit zijn eigen leven versterken zijn overtuigingskracht. Toch blijft voor mij de waarde vooral zitten in het nauwkeurig lezen en volgen van Genesis 1-3, 1 Kor. 7 en Ef. 5. Ik dacht dat ik die teksten wel kendeā€¦ Met het lezen van dit boek kwam er voor mij verbinding met wat ik zelf beleef en doe in mij huwelijk en de Bijbelse teksten hierover. Was het eerst nog ver van mijn bed, dan is het nu meer voor me gaan spreken. Ook zie ik met terugwerkende kracht waarom er zoveel zaken in mijn leven krom en mistig konden worden. Had ik dit boek maar eerder gelezen…

Omslag boek

“Goed werk”, Tim Keller.
Ik heb gesmuld van de eerste paar hoofdstukken van dit boek. De hele benadering was nieuw voor me. Mijn visie op (mijn) werk is gewijzigd door het lezen. Er worden (bij mij ingesleten) taboes en visies aan de kaak gesteld, zoals “werk is noodzakelijk kwaad en van minder belang dan geestelijk bezig zijn” of “met mensen bezig zijn is meer waard dan het werk van een timmerman”. Tim Keller weerlegt dat overtuigend. Het voorbeeld van Esther (uit de bijbel) in “haar werk” als koningin vond ik een heel bijzonder licht werpen op dit zo bekende verhaal. Wat mij betreft: een aanrader als je fris en betekenisvol naar je werk wilt (leren) kijken.