Kwetsbaar en zeker

“Je kunt pas kwetsbaar zijn, als je volledig zeker bent.” Dit is de conclusie van een gelovige deelnemer aan een bijeenkomst van Business Alpha in Soest. De opmerking slaat bij mij in als een bom. Zo’n zuivere en korte opmerking. Daar zit heel veel in. Hamid illustreert zijn uitspraak aan de hand van zijn leven. Heel trefzeker: “Ik verloor een baan, maar ik had zekerheid. Ik was vrijgezel, maar ik had zekerheid. Ik had op den duur geen geld, maar ik had zekerheid. Ik verloor mijn huis en mijn bestaan, maar ik had zekerheid.” Met een rustige cadans groeit de diepgang van Hamids verhaal.

Het raakt de hele groep. We zijn al een hele avond bezig met het thema Kwetsbaarheid. Een ingewikkeld onderwerp, zo blijkt. Eén van de deelnemers betoogt, dat je in het bedrijfsleven niet kwetsbaar en open kunt zijn. Stel, je vertelt eerlijk, dat je liever ander werk wilt doen. Of je bent open over je gezinsleven, waardoor je minder kunt overwerken. Dat zijn allemaal redenen, om je bij de volgende reorganisatie te ontslaan. Je trekt aan het kortste eind. De man vertelt met veel teleurstelling, hoe hij uit eigen beweging is vertrokken uit deze werksituatie. Zijn vragen klinken nog steeds na: “Hoe was het geweest als ik me niet zo kwetsbaar had opgesteld? Dan had ik er misschien nog gewerkt!?” En zo komen er meer verhalen langs, allemaal met de boodschap: je kunt niet kwetsbaar zijn, zonder dat je er schade van ondervindt.

Dat is de angst: kwetsbaarheid maakt me kwetsbaar, dus ik kan maar beter weerbaar zijn en mezelf beschermen. De boodschap van de Bijbel is zo uitdagend en vraagt daarom zoveel geloof. Zalig de armen van geest, zalig de treurenden, zalig de zachtmoedigen en ga zo maar door. Het is de cadans van Jezus in zijn bergrede.
Geen enkele weerbaarheid die door Jezus wordt aangeprezen. Maar wel die vreemde belofte van zalig en gelukkig zijn. Het staat haaks op de ervaring van de mensen van onze tijd. Het staat trouwens ook haaks op de beleving van menig bijbelfiguur. Jezus is zeker van zijn zaak, zo lijkt het en zo blijkt ook later in zijn levensloop. Jezus liet zijn leven niet bepalen door zijn kwetsbaarheid, maar door de zekerheid van Zijn Vader, Zijn vertrouwen in Hem. Rotsvaste zekerheid.

Hamid bidt met ons een eenvoudig gebed: “Heer, we willen graag een superman zijn, maar we zijn het niet. Help ons te vertrouwen op Christus, onze Superman. Amen. ”

2 reacties op “Kwetsbaar en zeker

  1. Kwetsbaar zonder kostbaar te zijn is voor mij onmogelijk. Zeker zijn van mijn kostbaar zijn ; van wie ik ben (in Christus) en waarvoor ik hier ben ( om van heerlijkheid tot heerlijkheid te veranderen naar Zijn beeld) en wat ik ben (onvoorwaardelijk geliefd door Hem) en dat uit te stralen om me heen in de hoop dat anderen naar die zekerheid gaan verlangen. Juist ook als ze zien dat ook mijn leven niet altijd op rolletjes loopt (mild uitgedrukt) terwijl ik kostbaar blijf in die kwetsbaarheid. Juist ook als ze merken dat ik vanuit die kostbaarheid bewust kies wie mijn kwetsbaarheid mag zien, wanneer en hoe. Die parel hoeft niet vertrapt te worden. In veel coachingstrajecten komt dit aan de orde. Christus als Superman spreekt mij als vrouw niet zo aan. Wél Christus als geweldige Vriend, net zo mens geweest als ik nu, die ondanks allerlei “gedoe, dodelijk gedoe zelfs” Zijn identiteit én visie levend hield. Christus de “Ik ben” is erbij, mijn krachtige zekerheid in kwetsbaarheid. Je blog stimuleerde me in deze gedachtengang, daarvoor mijn dank!

    1. Beste Ellen,
      Dank voor je waardevolle reactie. Je brengt het begrip zekerheid voor mij dichterbij door het met kostbaarheid te verbinden. Kostbaarheid en kwetsbaarheid, ook een mooi duo! Verder geef je het begrip zekerheid een warmere invulling, iets wat je kunt uitstralen en wat andere mensen inspireert. Daarmee voorkom je een stoere invulling van zekerheid die niet past bij kwetsbaarheid. Verdiepend!

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *