Inspiratie uit psalm 25

Als christencoach ben ik altijd op zoek naar zuivere bijbelse teksten die me kunnen voeden in mijn werk. Liefst 1-op-1 teksten uit de bijbel. En dan geen oneliners of losse verzen, die zo gemakkelijk uit hun verband worden gerukt. Ik weet ondertussen dat er talloze teksten en verhalen zijn die me daarin ondersteunen. Geen vaste teksten. Per gesprek, per ontmoeting komen er andere teksten in mijn gedachten. Als ik er nu eentje uitpik voor deze blog, dan loop ik het risico, dat die er toch uit gaat springen en blijft hangen. Dat is niet mijn bedoeling.

Mijn dochter en ik lazen van de week psalm 25 voor het slapen gaan. Tijdens het lezen gebeurde er iets met me. Ik realiseerde me dat David in deze psalm precies verwoordt wat elke gelovige zou kunnen doen in zijn dagelijks leven met God. Dat raakte me. Zoals David zich tot God richt, wauw, zijn woorden, zijn houding, zijn gevoelens. In een paar woorden, maar het lijkt zo vol en compleet! Ook als ik het later lees, zie ik de kracht van de keuzes die David hier maakt. Hij kan niet anders dan naar God!

1. David richt zich helemaal op God, niet half, met hart en ziel, vanuit zijn tenen, geconcentreerd en met enthousiasme en overgave, met blind vertrouwen (vers 1). Hij weet immers dat God hem niet zal beschamen! (vers 3)

2. David legt gelijk zijn kaarten op tafel. “Ik richt me niet voor niets tot U, God.” Hij verlangt naar bescherming tegen vijanden die hij zelf niet aan kan. Daarvoor heeft hij God nodig! (verzen 2, 16 en 19).

3. David weet wat hij van God mag verwachten. Dat God Hem bijvoorbeeld de hele dag wil en kan leiden, of het nu om werk, privé, relaties, levensonderhoud, gezondheid, onderwijs of gemoedstoestand gaat (verzen 4, 5, 8, 9).

4. David weet ook dat alles in en door God gebeurt. Vanuit de eigenschappen van God, de Naam van God (verzen 5, 6): God van waarheid, redding, goedheid en rechtmaking. Ook als het draait om zwakheid en zonde van mensen gebeurt het in Hem (verzen 7, 11, 17, 18): wegnemen, vergeven, niet meer gedenken, allemaal door God!! Let op: niet door de mens zelf. (Hoe vaak trappen we nog in de valkuil van zelfredzaamheid!?)

5. David durft een appèl te doen op God.
“Maak mij Uw wegen bekend!”
“Denk aan Uw barmhartigheid!”
“Denk niet aan mijn zonden!”
“Denk aan mij naar Uw goedertierenheid!”
“Zie mijn ellende en moeite!”
“Bewaar mijn ziel en red mij!”
Zo klinkt het in de verzen 4 tot 7 en 18 tot 20. David durft echt aan te kloppen bij God. Ik zou haast zeggen: hij dringt er bij God op aan. Ik lees hierin ook de afhankelijkheid van David naar God toe. Bij wie moet hij anders aankloppen, dan bij God. Hij is de Enige. David legt zijn hebben en houwen in Gods hand.

Elk mens heeft weer andere zorgen in zijn hart, andere omstandigheden in zijn leven. Ik dus ook; jij waarschijnlijk ook. Ik ben door deze psalm ontzettend gemotiveerd om Davids overgave te volgen. Wat is er mooier om zo intens en levendig met God op te trekken.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *