Vruchtbare handicap

Het denken in bekwaamheden hangt in de lucht. Als je aantoonbaar bekwaam bent, dan is het goed. Dan hoor je erbij. En als je onbekwaam bent, kun je mooi aan de slag. Word eerst maar eens bewust van je onbekwaamheid en ga dan aan de slag om het te leren. En ga dan net zo lang door, totdat je automatisch bekwaam handelt. “Pff, gelukkig, die bekwaamheid heb ik in mijn vingers”, kun je dan denken met opluchting en trots. Er is een klassieke cirkel die dit proces mooi weergeeft (zie plaatje).

Helaas, deze cirkel klopt niet.

Ook bij christenen is de cirkel populair, merk ik. Stel de diagnose, werk hard aan oplossingen en zorg dat je iets moois neerzet. In je werk, maar ook vaak in kerkelijke activiteit en liefdadigheid. Ik ben er ook niet los van. Ik ben blij als ik een goed coachgesprek voer en dat een coachee tevreden naar huis gaat ‘door mijn toedoen’.

We herkennen ons in deze cirkel van bekwaamheid. Zo geven we immers ook handen en voeten aan onze roeping. Zo werken we met onze talenten. Maar er is een valkuil: we besteden veel aandacht aan kwaliteiten, talenten en bekwaamheden, met in het kielzog: aandacht aan evaluaties, beoordelingen en onmisbare successen. Aandacht voor Christus kan zomaar op de tweede plaats raken. Ook onze aandacht voor onze naaste lijdt eronder.

Maar zijn bekwaamheden dan fout? Dat geloof ik niet, nee. God gebruikte de herdersbekwaamheden van David zijn hele leven lang om daarmee vijanden te verslaan en vrienden te zegenen. Maar het was wel God die de bekwaamheden inzette en de timing bepaalde. Hiervan staan talloze voorbeelden in de Bijbel. Zelfs Jezus kon “zijn bekwaamheden” niet gebruiken als God Hem dit niet gaf. Het meest vruchtbare moment in Jezus’ leven was nota bene toen Hij stierf, toen Hij al zijn menselijke bekwaamheden verloor.

Een mooie tegenhanger van de cirkel van bekwaamheid is het Bijbelse sterven, het berusten in niets-kunnen, jezelf vernederen om Christus in je te laten werken. Je hebt dan een vruchtbare handicap. Het gaat er niet in de eerste plaats om dat je bekwaam bent, of dat je je eigen onbekwaamheden kent. Het gaat om Christus die met je mag wandelen. Voor Christus is geen enkele onbekwaamheid problematisch. Alleen voor onszelf.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *