Een andere kijk voor een nieuw perspectief

Ben je op zoek naar verbeteringen in je werk, in je relatie, je persoonlijke leven, of in je team? Maak dan even pas op de plaats. Neem bewust tijd voor reflectie, voor herstel van iets moeilijks, voor het putten van nieuwe energie, of voor het loskomen uit een vastzittend patroon.

Ik ondersteun je daar graag bij! Ik heb diepgaande ervaring met persoonlijke gesprekken, relatiegesprekken en teamcoaching. Ik dring graag tot de kern door. Ik neem mensen mee door ze te begrijpen, mee te voelen, uit te dagen en te activeren vanuit hun eigenheid en aansluitend bij hun situatie. Geloof is een belangrijk uitgangspunt in mijn manier van werken. Uit Bijbelse waarden en principes put ik inspiratie. Ik ben ervan overtuigd dat elk levensgebied doortrokken is van geloof, tegengeloof en ongeloof. Samen met jou/jullie zoek ik graag naar gezonde uitgangspunten voor duurzame verbeteringen, passende oplossingen en praktische uitwerkingen.

Hieronder bespreek ik het thema “aanpassen”. Het is een voorbeeld van een thema waar coachees mee kunnen worstelen.